Bestemmingsplan Kloostergoed Theresia ter inzage

8 mei '23

Begin maart 2023 is het ontwerp bestemmingsplan voor de gebiedsontwikkeling Kloostergoed Theresia te Vught ter inzage gelegd. De inzagetermijn liep tot 12 april en gedurende deze periode zijn er 5 zienswijzen binnengekomen. De verdere procedure en wat dit betekent voor de planning lees je hieronder.

Procedure

De Gemeente gaat alle zienswijzen behandelen en daarna wordt een nota van zienswijzen opgesteld en gedeeld met bezwaarmakers. Vervolgens wordt het bestemmingsplan gewijzigd door de Raad, naar verwachting zal dit op zijn vroegst in het najaar van 2023 zijn. Vanaf moment van vaststelling door de Raad start de beroepstermijn van zes weken, waarin het mogelijk is om een bezwaar in te dienen. Als er binnen die periode geen bezwaren worden ingediend, is het bestemmingsplan onherroepelijk.

Gewijzigde planning

Bovenstaande procedure heeft gevolgen voor de planning. Voordat we starten met de verkoop, hebben we een onherroepelijk bestemmingsplan nodig. Zonder onherroepelijk bestemmingsplan is het namelijk niet toegestaan om te starten met de bouw. Naar aanleiding van de binnengekomen zienswijzen en de te volgen procedure zullen we de verwachte datum voor start verkoop moeten uitstellen. Het is daarmee helaas niet meer haalbaar nog dit jaar in verkoop te gaan. Zodra we meer informatie hebben over het bestemmingsplan en zicht hebben op een nieuwe datum voor de start van de verkoop, laten we dit uiteraard weten.

  Home
  Nieuwsoverzicht