Gebiedsvisie Kloostergoed Theresia vastgesteld

12 oktober '21

Eind september is de gebiedsvisie van Kloostergoed Theresia in de raadsvergadering vastgesteld! Dat betekent dat wij verder kunnen met de plannen voor deze unieke woonomgeving in Vught.

Bijeenkomsten juni 2021

Afgelopen juni zijn de voorlopige plannen voor de nieuwe woonomgeving Kloostergoed Theresia in Vught middels een digitale participatiebijeenkomst gedeeld met omwonenden en belangstellenden. Daarnaast zijn wij onder andere in gesprek gegaan met lokale (belangen)verenigingen. Naar aanleiding van deze bijeenkomsten is de gebiedsvisie na de zomer voorgelegd aan de Gemeenteraad van Vught. Eind september is in de raadsvergadering de definitieve gebiedsvisie vastgesteld en daarmee zijn de uitgangspunten voor verdere uitwerking in het vervolgtraject bepaald.

Heb je de participatiebijeenkomst gemist en ben je benieuwd naar wat er precies gepresenteerd is tijdens deze avond? Bekijk dan de presentatieslides terug van de bijeenkomst. Het is daarnaast ook mogelijk om de gehele presentatie terug te kijken van zowel de bijeenkomst voor omwonenden als voor belangstellenden.

Presentaties participatieavond
image alt

Hoe nu verder?

Momenteel zijn we volop bezig met de uitwerking van de plannen. Zo werken we onder andere aan het opstellen van een voorlopig stedenbouwkundig plan. Hierin krijgen de uitgangspunten zoals het woonprogramma, verkeersontsluiting, parkeren, groen inpassing, klimaatadaptatie en duurzaamheid nader vorm. Daarnaast vinden er in de tussentijd benodigde onderzoeken op de locatie plaats. Denk daarbij aan onderzoeken op het gebied van archeologie, stikstof en niet gesprongen explosieven. De uitslagen van deze onderzoeken worden meegenomen in de uitwerking van de plannen. 

Zodra de onderzoeken zijn afgerond en we weer een stap verder zijn in de uitwerking van onze plannen, zullen we via de website een update geven. Hierna zal de procedure voor het wijzigen van de huidige bestemming worden opgestart. 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil je niks missen en op de hoogte blijven van deze nieuwe woonomgeving? Schrijf je onderaan deze pagina in voor de nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond nieuwbouwplan Kloostergoed Theresia.

  Terugblik participatiebijeenkomst
  Nieuwsoverzicht